Obchodní podmínky

STORNO PODMÍNKY

Částku, která vám bude účtována v případě zrušení rezervace naleznete v podmínkách a samotném potvrzení vaší rezervace. Částka se může lišit v návaznosti na typu rezervace a její sazbě.

Rezervaci lze zrušit dle podmínek konkrétního typu rezervace a to pouze prostřednictvím prodejního partnera nebo online distributora, přes kterého byla rezervace provedena. Postupujte podle jeho pokynů.

Zahrnuje-li vaše rezervace rezervační poplatky, berte na vědomí, že jsou nevratné.
Zjistíte-li, že musíte rezervaci zrušit, doporučujeme vám tak učinit co nejdříve.

Hotel si vyhrazuje právo na dočasné zadržení částky za první noc před Vaším příjezdem.

Text níže je zde umístěn z důvodu předpisu Evropské komise a české legislativy : 
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.“

DAŇ

Uvedené sazby jsou včetně DPH. Pobytová a/nebo místní daň bude účtována při příjezdu.

ČAS PŘÍJEZDU / ČAS ODJEZDU

Na pokoji nebo apartmánu se budete moci ubytovat od níže uvedeného času.

V den odjezdu musíte pokoj/apartmán opustit nejpozději do doby uvedené níže. Zůstanete-li v pokoji déle, může vám být naúčtována částka za další noc.

Doporučujeme vám použít pole „Poznámky nebo další informace“ na rezervačním formuláři k upřesnění odhadovaného času příjezdu, zejména pokud se domníváte, že byste mohli přijet pozdě.

 Čas přihlášení od: 14:00

 Nejpozdější čas odhlášení: 10:30

 Otevírací doba recepce: Recepce otevřena 12 hodin od 7.00 – 19.00 hod.

Pro příjezd mimo provozní dobu recepce prosím proveďte online check-in. Email s odkazem obdržíte nejdříve 7 dní před Vaším příjezdem.

DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o číslo kreditní/debetní karty a její platnosti je požadována ke garanci Vašeho pobytu.

OSTATNÍ INFORMACE

a) Pro veškeré vnesené cennosti využívejte výhradně hotelový trezor. Hotel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
b) Potvrzením rezervace souhlasíte s dodatečným doúčtováním nezaplacených služeb a případných škod a ztrát.
c) Potvrzením rezervace berete na vědomí, že veškeré hotelové prostory jsou nekuřácké pod sankcí 2500,- Kč.
d) V případě ztráty hotelových klíčů je hotel oprávněn požadovat náhradu škody ve výši 5000,- Kč.
e) Veškeré návštěvy neubytovaných hostů se musí hlásit na recepci hotelu v její provozní dobu. Návštěvy neubytovaných hostů na hotelových pokojích jsou mimo provozní dobu recepce přísně zakázány a jsou dále upraveny § 99 až 102 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení tohoto nařízení se vystavujete postihu ze strany Policie ČR a dále ze strany hotelu sankcí 5000,- Kč.
f) Host je povinen při využití Online Check-In formuláře vyplnit úplné a pravdivé údaje sebe a všech bydlících osob. Získání úplných a pravdivých údajů je ze zákona povinné pro všechna ubytovací zařízení v České Republice vyplívající z ustanovení § 99 až 102e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě hotel nemůže ze zákona hosta ubytovat formou Online Check-In mimo provozní dobu recepce. Při poskytnutí neúplných nebo nepravdivých informací v Online Check-In si hotel vyhrazuje právo rezervaci zrušit s aplikací příslušných storno podmínek.