Poučení o zpracování osobních údajů a užití cookies

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Viliam Sivek - SIVEK HOTELS, se sídlem Hellichova 455/5, Praha 1, 118 00 Malá Strana, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 44258.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Viliam Sivek - SIVEK HOTELS ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zejména ze směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) podle nařízení Evropského Parlamentu (dále jen „Směrnice GDPR“), si Vás dovolujeme jako správce informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost Viliam Sivek - SIVEK HOTELS zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je společnost Viliam Sivek - SIVEK HOTELS v souladu se Směrnici GDPR zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, protože se jedná o právní povinnost uloženou jí zákonem, a to pouze v rozsahu a postupem vymezeným příslušným zákonem.

Společnost Viliam Sivek - SIVEK HOTELS má vybudovaný vnitřní systém ochrany osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti a smluvní ochranu případných externích zpracovatelů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost Viliam Sivek - SIVEK HOTELS dále dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

Pravidla pro užívání cookies

Co jsou soubory cookies

Pro rozlišení jednotlivých koncových přístrojů a individuální nastavení některých služeb používáme soubory cookies. Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly přímé identifikační údaje.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného koncového zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a usnadňují správné zobrazení webové stránky uživatelům, zejména preferovaný jazyk, optimalizované zobrazení a přívětivý průběh rezervačního procesu.

Cookies jsou rovněž používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

Jakým způsobem používáme cookies

Používáme několik typů cookies:

  • analytické - informace o využívání stránek
  • dynamické - automatické přenášení zadaných informací např. v rámci rezervačního procesu, jazykové preference
  • trvalé - pro snadnější opakovanou návštěvu stránek

Analytické a dynamické cookies jsou po zavření prohlížeče smazány, trvalé cookies pomáhají vaše koncové zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte stránky www.hotelmelantrich.cz, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně.

Jak omezit cookies

Trvalé cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud má váš prohlížeč obecně použití cookies povoleno, bereme na vědomí, že souhlasíte s využíváním cookies na stránkách www.hotelmelantrich.cz.

Správa souborů cookies nejpoužívanějších prohlížečů:
Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox

Přehledný  nástroj pro správu souborů cookies ve vašem zařízení je možno použít na stránkách Your Online Choices (v češtině)

Používané cookies třetích stran

Google AdWords
Google Analytics
Google Tag Manager
Availpro
HotelTime
Facebook
YouTube
Pinterest
Sojern

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se Poučení o zpracování osobních údajů a užití cookies, kontaktujte firmu Viliam Sivek - SIVEK HOTELS na info@sivekhotels.cz